TIN TỨC


Dự án hệ thống thu phát VHF đường dài - Trung tâm điều hành bay ATCC HAN

     Vào tháng 11/2014  Công ty OTP JSC đã thực hiện nghiệm thu bàn giao hệ thống thu phát VHF đường dài cho Trung tâm ATCC HAN (Thuộc tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam - VATM), sử dụng thiết bị của hãng Park Air-UK.  Đây là hệ thống VHF hiện đại, có qui mô lớn và đồng bộ nhất từ trước đến nay. Hệ thống được triển khai tại 9 trạm từ Bắc vào Nam và được quản lý tập trung tại Trung tâm ATCC HAN.

     Hệ thống đưa vào hoạt động đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao năng lực hệ thống điều hành bay đường dài của VATM.

     Đây cũng là 1 trong 2 dự án lớn Tại trung tâm ATCC HAN mà OTP JSC tham gia, và việc hoàn thành tốt dự án vừa quy mô vừa phức tạp đã đánh dấu sự trưởng thành của OTP, làm tiền đề triển khai các dự án lớn sau này.

     Dưới đây là một số hình ảnh triển khai dự án:


TIN TỨC & SỰ KIỆN

BANNER & VIDEO