GIỚI THIỆU

HỒ SƠ CÔNG TY

OTP là viết tắt của từ : Outstanding Technology Products có nghĩa là Sản phẩm công nghệ vượt trội. Đây cũng chính là định hướng của Ban Tổng Giám Đốc với mục đích phát triển công ty cổ phần Công Nghệ OTP thành công ty số 1 Việt nam trong thị trường cung ứ....

Xem thêm

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức công ty FLC OTP

Xem thêm

THƯ NGỎ

Trải qua 5 năm hoạt động với 3 lần đổi tên để có tên gọi là Công ty cổ phần Công nghệ OTP Việt Nam như hiện nay. Với định hướng phát triển rõ rangf, với mong muốn không chỉ áp ứng nhu cầu sử dụng trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài để khẳng định thư....

Xem thêm

BANNER & VIDEO