GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG


GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG

     Công nghệ nói chung và công nghệ thông tin – viễn thông nói riêng đang phát triển một cách bùng nổ, đã làm thay đổi từng ngày cuộc sống của mọi người trên thế giới. Đó chính là biểu hiện của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, hay IoT mà hiện nay chúng ta được nghe nói đến rất nhiều. Và nền tảng cho sự phát triển đó chính là công nghệ viễn thông, là hạ tầng truyền dẫn để kết nối và lan tỏa công nghệ đến mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống.

     Chính vì vậy trong những năm qua OTP JSC liên tục đầu tư và làm chủ những giải pháp công nghệ truyền dẫn mới nhất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
  1. Hệ thống thông tin vệ tinh
  2. Hệ thống thông tin Viba số mặt đất
  3. Hệ thống ghép kênh
  4. Hệ thống nguồn viễn thông ( -48VDC, 24VDC)

BANNER & VIDEO