GIẢI PHÁP THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH BAY


HỆ THỐNG GHI ÂM

     Ghi âm là phần không thể thiếu tại bất kỳ trung tâm kiểm soát không lưu nào. Tất cả dữ liệu thoại từ các kênh liên lạc VHF, tổng đài điện thoại của hệ thống điều hành bay đều phải được lưu trữ tối thiểu 30 ngày trên 2 hệ thống ghi âm độc lập chạy song song. Các dữ liệu này rất quan trọng trong việc tìm hiểu, đánh giá và điều tra các sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động điều hành bay.
     OTP JSC cung cấp các hệ thống ghi âm của nhiều hãng khác nhau bao gồm: ATIS – USA, Versadial – USA, ATTECH - VN, EVEN TIDE – USA. Đây đều là những hệ thống ghi âm chuyên dụng, độ ổn định an toàn cao với nhiều kịch bản, phương thức backup dữ liệu khác nhau. Các dữ liệu được lưu trữ khoa học, có thể tìm kiếm phân loại dễ dàng.


 

BANNER & VIDEO