GIẢI PHÁP THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH BAY


HỆ THỐNG CHUYỂN MẠCH THOẠI VCCS

    Hệ thống chuyển mạch thoại VCCS ( Voice Comunication Control System ) được sử dụng để kết nối, điều khiển các hệ thống liên lạc VHF, tổng đài. Việc sử dụng hệ thống VCCS sẽ giúp nhân viên kiểm soát không lưu dễ dàng lựa chọn bất kỳ thiết bị VHF nào, hoặc bất kỳ số điện thoại nào đã được cài đặt vào hệ thống từ trước để phục vụ công tác điều hành bay.

    Với hệ thống VCCS chúng tôi cung cấp cả hai giải pháp là Analog và IP tương ứng với hai hệ thống M600SM800IP của hãng SITTI – Italy. Tất cả các hệ thống VCCS trước đây tại các sân bay ở Việt Nam đều sử dụng công nghệ Analog truyền thống. Công ty OTP Tech JSC là đơn vị đầu tiên tiếp nhận và chuyển giao công nghệ VCCS IP vào mạng lưới hệ thống thiết bị điều hành bay của Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam (VATM). Mà cụ thể là 2 tháp điều khiển không lưu mới hoàn thành tại Sân Bay Cát Bi và Sân bay Tuy Hòa đều sử dụng hệ thống VCCS IP M800IP của hãng SITTI do chuyên gia của OTP Tech JSC tích hợp và chuyển giao.
Dưới đây là mô hình hệ thống VCCS M800IP
                                            Một số hình ảnh Hệ thống VCCS M800IP do OTP JSC tích hợp và chuyển giao

BANNER & VIDEO